'വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കുന്നവർക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്' NM Arun Kumar News Hour

0 Просмотры
Издатель
'രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി നല്ലതാണ്, പക്ഷേ വിമർശിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രതിരോധത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്', ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരാണ് എന്ന് ഡോ എൻഎം അരുൺ
Must give priority for those who takes first dose NM Arun Kumar News Hour
#asianetnews #MalayalamLiveNews #newshour #vaccine
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Gran Turismo 7
Комментариев нет.