ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യമായതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ഓക്‌സിജന്‍ കേരളത്തിന് ലഭ്യമാണെന്ന് ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീല്‍|News Hour

0 Просмотры
Издатель
At present, Kerala has three times more oxygen than it needs says Dr. Mohammed Asheel
ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യമായതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ഓക്‌സിജന്‍ കേരളത്തിന് ലഭ്യമാണെന്ന് ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീല്‍. ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികളുടെ സേവനം തേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
#asianetnews #MalayalamLiveNews #NewsHour #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Gran Turismo 7
Комментариев нет.