'യുവനേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ഒന്നിച്ചൊരു ജോലി കിട്ടലാണ്' Dr Asad News Hour

15 Просмотры
Издатель
'ഭരണകക്ഷിയുടെ യുവനേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ഒന്നിച്ചൊരു ജോലി കിട്ടലാണ്..';സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ അസി. പ്രൊഫസര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ പോലും രാഷ്ട്രീയം മുഖ്യമാണിപ്പോളെന്ന് ഡോ. ആസാദ്

Dr Asad's response on appointment of MB Rajesh's wife - News Hour
#asianetnews #MalayalamLiveNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Gran Turismo 7
Комментариев нет.