12 மந்திரக்கற்கள் எப்படி தோன்றியது? Shendu 12 Talismans Powers | Jackie Chan Adventures | blade PODU

3 Просмотры
Издатель
This video Explains about how 12 talismans are created and history of Talismans power is not shendu dragon talisman (manthirakal) is the shendu 11 talismans are not shendu collect the all talismans to increases shendu 900 years before shendu and other demon sorcerers ruled The Eight Immortals are used panku box to jail 8 demons including escaped that portal unknown how to pei chi wizard again control used magic spell to shendu transformed to statue for and also lo pei tranformed 12 powers into 12 talsimans are
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
Talisman (manthirakal)
. Talisman (manthirakal)

Daolon Wong மாயாவிக்கு 800 வயதா ?

Daolon Wong மாயாவி Powers And Abilities தமிழில்

Dark Chi Warriors சுப்புணி,சப்புணி,மங்குனி Powers & Abilities :

ZHEN ''கொண்டையா'' Powers and Abilities :

Playlist ;

Contact Us :

Whats up group :

Email : topbestclipsclips@

Website :

Instagram :

Telegram Link :

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER

* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not trans formative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Facebook if you have any concerns.

We believe these videos are fair use because:

They are transformative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life.

We also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out and subsequently increase the market value.

Lastly these videos are to educate people in an entertaining fashion. Given these are very short videos, the short parts we use within them act as a catalyst to further reading.

The people who wants to delete the footage (if i used one) . instead of give us a copyright strike , you can contact us in Mail : topbestclipsclips@ i will remove the content we are ready to give the revenue that we made from the video. Because we are spending oceans of times to achieve our dreams. That's includes many life.

Music: Avengers: Infinity War - It's Time-Free Music// No Copyright MusicYoutube URL:

#Shendu
#12manthitakal
#Jackiechanadventures
Категория
Sackboy a big adventure
Комментариев нет.